Privacyverklaring Hinneke Taxatie & Advies

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij als taxatie- en advieskantoor omgaan met uw gegevens.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 10-02-2021


Welke gegevens worden door ons vastgelegd?


Uw object dient getaxeerd te worden

Wanneer wij als taxateur ingeschakeld worden om uw object te taxeren, dan legt ons taxatie- en advieskantoor de volgende gegevens vast:

 • Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres (zowel van u als opdrachtgever als eventueel u als huidige eigenaar indien het object is verkocht). Wij gebruiken deze persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
 • Beeldmateriaal zoals foto’s van het object
 • Wanneer het object is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoop- of verhuurprijs en de transactiedatum
 • Overige gegevens omtrent de woning zoals het bestemmingsplan, bodeminformatie etc.
 • Overige informatie die u aan ons verstrekt


U bent op zoek naar een ander (woon)object en schakelt ons kantoor in

Wanneer u ons als taxatie- en advieskantoor inschakelt bij de aankoop of huur van een object of een bezichtiging doet bij een object, dan kan ons taxatie- en advieskantoor de volgende gegevens vastleggen:

 • Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. Wij gebruiken deze persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
 • Het zoekprofiel waarin uw wensen omtrent een object zijn opgenomen
 • Gegevens over uw huidige object zoals de koop- of huurprijs de reden van koop of huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
 • Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
 • Wanneer u een object heeft gekocht of gehuurd: de transactiegegevens zoals de koop- of huurprijs en de transactiedatum
 • Overige informatie die u aan ons verstrektWaar gebruikt ons kantoor deze gegevens voor?


Uw object dient getaxeerd te worden

Ons taxatie- en advieskantoor gebruikt uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u ons heeft verleend uit te voeren. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

 • Om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (uw object wordt alleen als referentiepand gebruikt)
 • Voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat ons taxatie- en advieskantoor de dienstverlening kan verbeteren


U bent op zoek naar een ander object

Wanneer u ons taxatie- en advieskantoor inschakelt bij de aankoop of huur van een object of een bezichtiging doet bij een object. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

 • Om informatie toe te sturen omtrent andere objecten
 • Om het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren
 • Voor het opstellen van formele documenten; koopovereenkomst, Opdracht tot Dienstverlening (OTD) of Taxatierapport


Wij verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden wanneer u hiervoor toestemming heeft gegeven of dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Beveiliging en bewaartermijn

Ons taxatie- en advieskantoor zal ervoor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.


Inzage, correctie en verwijdering


Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens te richten aan ons taxatie- en advieskantoor onder vermelding van uw naam en adres. Ons taxatie- en advieskantoor zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal ons taxatie- en advieskantoor de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.


Vragen?


Uw taxateur neemt uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons taxatie- en advieskantoor.